REGLEMENT ROMMELMARKT MEIFEESTEN KONTICH-KAZERNE
1. Gelet op het rondschrijven van 25 januari 1979 van de Minister van Middenstand, is iedere deelnemer verplicht vooraf in te schrijven voor deelname aan de rommelmarkt van zaterdag 23 mei 2020 in Kontich-Kazerne in het kader van de Meifeesten.
2. De inschrijving moet vermelden:
- Aanduiding van een verantwoordelijke;
- Naam, voornaam, adres van iedereen die op de stand aanwezig zal zijn;
- Lengte van de gewenste standplaats (breedte is vastgesteld op ca. 2 meter, naargelang beschikbaarheid);
- Nummer van de kaart van ambulante handel voor de deelnemers die hiervan in het bezit zijn.
3. De inschrijving, tot uitputting van de strekkende meters.
Deelnemers waarvan de inschrijving ontvangen werd na uitputting van de beschikbare ruimte, zullen hiervan op de hoogte worden gebracht.
4. Aan elke VERANTWOORDELIJKE deelnemer wordt per standplaats een standgeld van 2,50 euro per lopende meter gevraagd. Dit bedrag moet vooraf worden vereffend, bij de inschrijving.
5. De toewijzing van de standplaatsen van de rommelmarkt gebeurt door de inrichters in chronologische volgorde van aanvraag en voor zover de ruimte beschikbaar is. De deelnemers krijgen rond 19 mei het nummer van de standplaats toegekend. Dit zal hun per mail meegedeeld worden. Als alle voorziene standplaatsen werden toegewezen, zullen geen verdere deelnemers meer worden aanvaard.
6. De deelnemers mogen vanaf 7.00 uur hun standplaats volgens het hun toegekende nummer op het terrein innemen. Geen enkele deelnemer wordt op het terrein toegelaten vooraleer de inrichter ter plaatse is. Vanaf 9 uur worden de toegekende plaatsen niet meer gegarandeerd. De deelnemers verbinden zich ertoe de richtlijnen van de comitéleden i.v.m. bewegwijzering te volgen. Vanaf 9.00 uur worden geen wagens van deelnemers meer toegelaten op het terrein. Zij moeten worden geparkeerd buiten de nadars!
7. De verkoop wordt alleen toegelaten tussen 8 en 18 uur. Enkel verkoop van tweedehandsvoorwerpen - dit zijn voorwerpen die gebruikt zijn en/of beschadigd - is toegelaten. Voor de hobbymarkt mogen alleen eigen hobbyproducten aangeboden worden waarvoor geen handelsactiviteit uitgevoerd wordt. Drank of eetwaren mogen niet verkocht worden. De verkoop van dieren is eveneens verboden. Ook de organisatie van een tombola is verboden.
8. Het terrein moet - in de staat zoals het werd aangetroffen - vóór 18 uur volledig ontruimd zijn. De deelnemers mogen niets achterlaten.
9. De beslissingen van het inrichtende feestcomité zijn onaanvechtbaar. De deelnemers die zich niet schikken naar het reglement zullen, indien nodig, van de rommelmarkt uitgesloten worden.
10. Door hun deelname verklaren de deelnemers zich akkoord met bovenstaand reglement. 

facebook volg

Makro promo

Inzameldata Parochiekraam
(klik hier voor meer info)

Zoek al wat je wil missen bijeen en breng het binnen op
één van de inzamelzaterdagen aan de garagebox achter
Pronkenborg, telkens van 10 tot 12 uur.

De inzameldata zijn
ONDER VOORBEHOUD:

zaterdag 25 april

zaterdag 5 mei

Wij aanvaarden uitsluitend bruikbare en verkoopbare spullen.


© 2018 - 2020 Meifeesten Kontich-Kazerne. Alle rechten voorbehouden. Designed By BiziBee